"Už od Náchoda se neustále ptá,..."
11. 4. 2017 19:37

Jedná se o knihu sepsanou jako zápis promluv francouzského kněze, které měl na duchovní obnově.Prvním velkým tématem je věrnost lásce. Tu kniha nepopisuje jako věrnost slibu, ale věrnost druhému, že o něj budu mít stále zájem. Muži mají tendenci po…


4. 4. 2017 19:27

Knihu napsal terapeut z manželské poradny, uvádí v ní příklady ze své praxe. Je komplexnější, mimo níže uvedené se zabývá také tématy rozchodu/rozvodu, hledáním nového partnera a v dodatku má slovo o homosexualitě. V kapitole věnované samotě…


28. 3. 2017 19:16

Knihu je psaná knězem a mimo uvedené se na závěr knihy věnuje obsahu manželského slibu.V první kapitole se věnuje církevnímu chápání manželství. O něm chce mluvit, i když se může některým jevit jako vzdálené. Věřící novomanželé potřebují najít…


21. 3. 2017 18:05

Tato kniha je světový bestseler v oblasti vztahů. Celá pojednává o pěti možnostech jak projevovat lásku, které autor představuje jako jazyky lásky. Každý má svůj jazyk, jakým je schopen vnímat lásku druhého lépe. Na úvod autor upozorňuje na…


21. 3. 2017 7:31

Zakládám rubriku. Následujících nejméně 13 úterních západů slunce bude provázeno texty o knihách a z knich zaměřených na manželství. Když už jsem na to téma psal bakalářskou i diplomovou práci, ať se taky o něco málo podelím s vámi. Kéž se mě i vám…


2. 3. 2017 6:36

Poslouchám lidi, co říkají. Co mi chtějí sdělit, jaké jsou jejich postoje, názory, touhy. Vlastně jsem myslel, že se tak něco dozvím. Ale lidi kecají.Mluví, že mají rádi to nebo ono, ale chovají se pak jinak. Říkají jací jsou, ale když se pak díváte…


28. 2. 2017 23:27

Pro ty z vás, kteří snad zamýšlí v době postní číst Písmo, a třeba i nějaký delší časový úsek tomu věnovat, doporučuji velmi nezůstávat jen u čtení, ale věnovat chvíli také výkladu. Výklad písma si můžete polechnout nebo i stáhnout ze stránek…


23. 2. 2017 6:50

Pan farář nám ukázal Betlém a pak musel spěchat na pohřeb. Cestou jsem zahlédl parte... a početné "zástupy", lidé na pohřeb, mnozí v uniformách. Když jsem po konci směny vybíhal z práce, zrovna zněly zvony. Místní církev se loučila se svým členem.…


16. 2. 2017 7:03

Po 10-12 hodinách mimo domov, povětšinu v práci, přicházím domů. Myslel jsem, že se mi třeba z únavy nechce nic, tak jako ostatním. Ale zkušenost říká, že nicnedělání (a tím spíš u nějakých pohyblivých obrázků) mě ubíjí. Myslím, že co mě nakonec…


2. 2. 2017 7:20

Konec komentářů. Jsou krátké, většinou zbytečně úderné a občas i zraňující. Vedou k nekomplexnímu a příliš jednoduchému vyjadřování (uvažování). Přehlíží spousty souvislostí a často je využívají trolové a hniopichové k rozsévání konfliktů, rýpání a…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio